اضافه کردن ، حذف ، کپی کردن و مرتب سازی اسلاید پاورپوینت
شناسه پست: 2895
بازدید: 639

اضافه کردن ، حذف ، کپی کردن و مرتب سازی اسلاید پاورپوینت

هنگام ایجاد پاورپوینت، به طور معمول اسلایدهای جدیدی اضافه ، جابه جا و یا حذف می کنید.

اضافه کردن اسلاید پاورپوینت:

1. در قسمت view بر روی normal کلیک کنید.

2. در قسمت چپ پنل مدیریت بر روی اسلایدی که می خواهید کلیک کنید.

3. در قسمت home برروی فلش new slide کلیک کنید

4. در گالری چینش ، بر روی حالتی می خواهید کلیک کنید

5. اسلاید جدید شما آماده است و می توانید شروع به اضافه کردن متن کنید.

اضافه کردن ، حذف ، کپی و مرتب سازی اسلاید پاورپوینت

مرتب سازی اسلایدها در پاورپوینت:

در قسمت سمت چپ روی تصویر کوچک اسلایدی که میخواهید حرکت دهید، کلیک کنید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. (نکته: برای انتخاب چندین اسلاید، در حالی که Ctrl را فشار داده و نگه داشاه ایذ بر روی اسلایدی که می خواهید حرکت دهید، کلیک کنید و سپس آنها را به صورت گروه به مکان جدید بکشید.)

اضافه کردن ، حذف ، کپی و مرتب سازی اسلاید پاورپوینت

حذف اسلاید پاورپوینت:

در قسمت سمت چپ، روی تصویر کوچک اسلایدی  که می خواهید آن را حذف کنید، کلیک کنید و سپس راست کلیک کرده و روی حذف اسلاید کلیک کنید. (نکته: Ctrl را برای انتخاب چند اسلاید فشار دهید و نگه دارید، یا Shift را برای انتخاب چند اسلاید پیوسته فشار دهید و نگه دارید.)

اضافه کردن ، حذف ، کپی و مرتب سازی اسلاید پاورپوینت