تغییر حالت اسلاید آفیس 2013 و 2016

تغییر حالت اسلاید بین افقی و عمودی در پاورپوینت

تغییر حالت اسلاید بین افقی و عمودی در پاورپوینت
اسلایدهای پاورپوینت در حالت پیش فرض به صورت افقی (horizontal یا landscape) قرار دارند. اما شما می توانید این حالت را تغییر داده و اسلایدها را به صورت عمودی (portrait یا vertical) نیز طراحی کنید.

تغییر حالت اسلاید آفیس ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰

ادامه مطلب