دانلود 380 فونت Mj برای پاورپوینت
شناسه پست: 15740
بازدید: 462

تایپوگرافی نقش مهمی در موفقیت یک طراحی جدید دارد.

بهینه سازی تایپوگرافی بهینه سازی خوانایی ، قابلیت دسترسی ، قابلیت استفاده (!) ، تعادل کلی گرافیکی است.

الیور ریشنشتاین

به همین دلیل انتخاب یک فونت مناسب برای استفاده در متن گام مهمی در هر پروژه طراحی است. بسته به پروژه ، پیدا کردن فونت مناسب می تواند چند دقیقه یا چند روز طول بکشد.

در این مطلب 380 فونت فارسی با عنوان فونت های سری Mj که 5 عدد از این فونت ها توسط توسط آقای مجتبی کیا طراحی و اجرا شده جمع آوری شده است. فونت های موجود در این مجموعه شامل لیست زیر می باشد. برای دانلود به انتهای مطلب مراجعه کنید.

 • Mj_Abdoullah
 • Mj_Adab
 • Mj_Adell
 • Mj_Advertising Bold
 • Mj_Advertising Extra Bold
 • Mj_Advertising Light
 • Mj_Advertising Medium
 • Mj_Afaaq
 • Mj_Afrigha
 • Mj_Afsoon
 • Mj_Akbar
 • Mj_Alex
 • Mj_Alphabet
 • Mj_Aman
 • Mj_AMina
 • Mj_Annab
 • Mj_Anoosh
 • Mj_Aramco Bold
 • Mj_Aramco Light
 • Mj_Aref
 • Mj_AridiKoufi
 • Mj_AridiNaskh Black
 • Mj_AridiNaskh Bold
 • Mj_AridiNaskh Plain
 • Mj_Art Bold
 • Mj_Ashgar
 • Mj_Asifa Bold
 • Mj_AUres
 • Mj_Badr Point
 • Mj_Bamshad Light
 • Mj_Bamshad
 • Mj_Barik
 • Mj_Baseet
 • Mj_Bassam
 • Mj_Beirut Heading
 • Mj_Beirut Light
 • Mj_Beirut Lt X3
 • Mj_Beirut Md
 • Mj_Beirut
 • Mj_Bist
 • Mj_Bita Bold
 • Mj_Bita
 • Mj_Black
 • Mj_Bold
 • Mj_Bomba
 • Mj_Box Negative
 • Mj_Box Outline
 • Mj_Box Shade
 • Mj_Box
 • Mj_Cairo
 • Mj_Calligraph
 • Mj_Cap Bold
 • Mj_Cap Light
 • Mj_Cap Medium
 • Mj_Casablanca Heavy
 • Mj_Casablanca Light
 • Mj_Casablanca
 • Mj_Classic
 • Mj_colors’
 • Mj_Contrast
 • Mj_Cordoba Outline
 • Mj_Cordoba
 • Mj_Curves Outline
 • Mj_Curves
 • Mj_Dalal St
 • Mj_Dalal Text
 • Mj_Dalal
 • Mj_Dalghak
 • Mj_Damaa Light
 • Mj_Damas
 • Mj_Decorative Bold
 • Mj_Diala
 • Mj_Digital Arabia LT
 • Mj_Digital Arabia XL
 • Mj_Digital Arabia
 • Mj_Dimona
 • Mj_Dinar One Light
 • Mj_Dinar One Medium
 • Mj_Dinar Two Light
 • Mj_Dinar Two Medium
 • Mj_Diwani 3D Shadow
 • Mj_Diwani Collage
 • Mj_Diwani Decor
 • Mj_Diwani Normal
 • Mj_Diwani Outline
 • Mj_Domrol
 • Mj_Donia
 • Mj_East Extra Bold
 • Mj_East Extra Italic
 • Mj_East Extra Light
 • Mj_East Extra Mediom
 • Mj_Ebrahim
 • Mj_Egypt
 • Mj_Ekhlass
 • Mj_Elegant Bold
 • Mj_Elegant Light
 • Mj_Elegant Medium
 • Mj_Elit
 • Mj_Extender X4 Deeper
 • Mj_Extender X4 Super Fit
 • Mj_Extender X4
 • Mj_Extender X-Slant
 • Mj_Extender
 • Mj_Fantezy Cut
 • Mj_Fantezy Flage
 • Mj_Fantezy Wave
 • Mj_Fantezy
 • Mj_Farah Italic
 • Mj_Farah Light
 • Mj_Farah Medium
 • Mj_Farah Outline
 • Mj_Farah
 • Mj_Faraj
 • Mj_Farasha Bold
 • Mj_Farasha Light
 • Mj_Farasha Mediom
 • Mj_Faraz Outline
 • Mj_Faraz
 • Mj_Fares Bold
 • Mj_Fares Light
 • Mj_Fares Medium
 • Mj_Farsi Simple Normal
 • Mj_Farsi Simple Outline
 • Mj_Faten
 • Mj_Fikrah Light
 • Mj_Flow Bold
 • Mj_Flow Regular
 • Mj_Fonoon
 • Mj_Fossil
 • Mj_Free
 • Mj_Freehand
 • Mj_Furat
 • Mj_Future
 • Mj_Ghafeleh
 • Mj_Ghalam-1
 • Mj_Ghalam-2
 • Mj_Ghods
 • Mj_Ghriba
 • Mj_Granada Outline
 • Mj_Granada Shade
 • Mj_Granada
 • Mj_Graphic
 • Mj_Hajar
 • Mj_Hammed
 • Mj_Hasoneh
 • Mj_Heritage One Bold
 • Mj_Heritage Two Bold
 • Mj_Hesham Kufi
 • Mj_Hili Book
 • Mj_Hili Light
 • Mj_Holool 3D Shadow
 • Mj_Holool Bold
 • Mj_Holool Light
 • Mj_Holool Mosaic
 • Mj_Hoor
 • Mj_Ichbilia
 • Mj_Jaleh
 • Mj_Jamshid
 • Mj_Jarida
 • Mj_Jordan
 • Mj_Joude
 • Mj_Kaman
 • Mj_Karwad
 • Mj_Kayrawan
 • Mj_Khateeb
 • Mj_Kids Particles
 • Mj_Kids
 • Mj_King 1
 • Mj_King 2
 • Mj_Kofi_Ahram
 • Mj_Kofi_Modern
 • Mj_Koufiya
 • Mj_Lab Outline
 • Mj_Lab
 • Mj_Lady Medium
 • Mj_Large
 • Mj_Lebanon
 • Mj_Liner Print-out Light
 • Mj_Liner Print-out
 • Mj_Liner Screen Bd
 • Mj_Liner Screen
 • Mj_Liner XL
 • Mj_Liner XXL
 • Mj_Lithium
 • Mj_Mahla
 • Mj_Mahsoon
 • Mj_Majd
 • Mj_Majed
 • Mj_Mandana
 • Mj_Mani
 • Mj_Marpich
 • Mj_Mashtour
 • Mj_Matin
 • Mj_Mavaheb
 • Mj_Maveddat Black
 • Mj_Maveddat
 • Mj_Mazen
 • Mj_Meem Medium
 • Mj_Meghdad
 • Mj_Melika
 • Mj_Metal
 • Mj_Minaret Black
 • Mj_Minaret Outline
 • Mj_Minaret
 • Mj_Modern
 • Mj_Modern_1
 • Mj_Modern_2
 • Mj_Modern_3
 • Mj_Moez
 • Mj_Mohammad
 • Mj_Moharram Bold
 • Mj_Moharram Light
 • Mj_Mokhtar
 • Mj_Moshfegh Bold
 • Mj_Moshfegh
 • Mj_Mousa
 • Mj_Nabigha Light
 • Mj_Nadine
 • Mj_Najah 3D
 • Mj_Najm Bold
 • Mj_Najm Light
 • Mj_Najm Medium
 • Mj_Najm Outline
 • Mj_Nami
 • Mj_Narrow Bold
 • Mj_Narrow Light
 • Mj_Naskh Titr Outline
 • Mj_Naskh Titr Shadow
 • Mj_Naskh Titr
 • Mj_Naskhi
 • Mj_Nasr
 • Mj_Nawal
 • Mj_Nawress
 • Mj_Nazila 2
 • Mj_Nazila 3D Shadow
 • Mj_Nazila College
 • Mj_Nazila Cow
 • Mj_Nazila Gol
 • Mj_Nazila
 • Mj_Neda Outline
 • Mj_Neda
 • Mj_Net
 • Mj_New Bold
 • Mj_Newspaper
 • Mj_Nidal
 • Mj_Nil 1
 • Mj_Nil 2
 • Mj_Nil 3
 • Mj_Nissabouri
 • Mj_Noor
 • Mj_Normal
 • Mj_Nova
 • Mj_Ojan Outline
 • Mj_Ojan
 • Mj_Old
 • Mj_Omid
 • Mj_Pakestan
 • Mj_Parand
 • Mj_Pashtu Bold
 • Mj_Pashtu Digital
 • Mj_Pashtu Light
 • Mj_Pashtu Outline
 • Mj_Pashtu Star
 • Mj_Petra
 • Mj_Point
 • Mj_Promoter Lt
 • Mj_Promoter Md
 • Mj_Promoter
 • Mj_Qantarat Extra Bold
 • Mj_Qatar
 • Mj_Qertaj
 • Mj_Rabie
 • Mj_Rafie Art
 • Mj_Rafie
 • Mj_Rajab
 • Mj_Ramollah Outline
 • Mj_Ramollah
 • Mj_Rana
 • Mj_Rashid
 • Mj_Saadi Bold
 • Mj_Saadi Ultra
 • Mj_Saadi
 • Mj_Saeed
 • Mj_Sahafa
 • Mj_Salem
 • Mj_Samra Lt
 • Mj_Samra
 • Mj_Sanaa
 • Mj_Sandbad Bold
 • Mj_Sandbad Outline
 • Mj_Sandbad
 • Mj_Sattar
 • Mj_Saudi Arabia XL
 • Mj_Saudi Arabia
 • Mj_Sayeh-1
 • Mj_Sayeh-2
 • Mj_Sazeh Bold
 • Mj_Sazeh Light
 • Mj_Serif
 • Mj_Shablon Outline
 • Mj_Shablon
 • Mj_Shadow
 • Mj_Shafigh 2 Bold
 • Mj_Shafigh 2
 • Mj_Shafigh Mangle
 • Mj_Shafigh Outline
 • Mj_Shafigh Shade
 • Mj_Shafigh Stripe R
 • Mj_Shafigh Stripe
 • Mj_Shafigh
 • Mj_Shehab
 • Mj_Silicon Bold
 • Mj_Silicon Outline
 • Mj_Silicon Wide Italic
 • Mj_Silicon
 • Mj_Sima
 • Mj_Sina Drip
 • Mj_Slim High
 • Mj_Smooth Light
 • Mj_Soumer
 • Mj_Sozar
 • Mj_SS Three Light
 • Mj_Strike
 • Mj_Sudan Bd
 • Mj_Sudan
 • Mj_Susan
 • Mj_Tafseer
 • Mj_Tail Mediom
 • Mj_Takhteh
 • Mj_Talat
 • Mj_Tasmeem Bold
 • Mj_Tasmeem
 • Mj_Tehran
 • Mj_Text Bold
 • Mj_Text Light
 • Mj_Text Medium
 • Mj_Text Ultra Light
 • Mj_Thameen Book
 • Mj_Thameen DemiBold
 • Mj_Thameen Light
 • Mj_Tikeh
 • Mj_Titr 3D
 • Mj_Titr Cactus
 • Mj_Titr Collage
 • Mj_Titr Cow
 • Mj_Titr DF
 • Mj_Titr Outline
 • Mj_Titr Particle
 • Mj_Titr Stripe R
 • Mj_Titr Stripe
 • Mj_Tunisia Bd
 • Mj_Tunisia Lt
 • Mj_Tunisia
 • Mj_TV Bold
 • Mj_TV Light
 • Mj_TV Medium
 • Mj_Two Bold
 • Mj_Two Light
 • Mj_Two Medium
 • Mj_Tye Bold
 • Mj_Tye
 • Mj_Typographer Bd
 • Mj_Typographer Book
 • Mj_Typographer Heavy
 • Mj_Typographer
 • Mj_Unique Bold Expanded
 • Mj_Unique Bold
 • Mj_Unique Light
 • Mj_Vafa
 • Mj_Vanilla Ultra Light
 • Mj_Vanilla
 • Mj_Wafi
 • Mj_Wide Extra Italic
 • Mj_Wide Extra
 • Mj_Wood
 • Mj_Yalda
 • Mj_Zobeir
 • Mj_Zohal
 • Mj_Zoheir
 • Mj_Abasan

رمز فایل: 123ppt.ir