ارائه ی آنلاین در پاورپوینت به کمک Skype for business
شناسه پست: 2878
بازدید: 945

ارائه ی آنلاین در پاورپوینت به کمک Skype for business

ارائه ی آنلاین در پاورپوینت به کمک Skype for business

1- مسیر زیر را ادامه میدهیم:

Click Slide Show > Present Online > Skype for Business.

 

 

در این قسمت آپشن های ارائه ی آنلاین برای شما به نمایش در می آید که به ما گفتگو های آنلاین حال حاضر را به نمایش میگذارد.

ارائه ی آنلاین در پاورپوینت به کمک Skype for business

 

در لیست مورد نظر meeting زمان بندی شده را انتخاب کرده یا یک meeting جدید انتخاب کرده و کلیک ok رو انتخاب کنید

در این بخش یکی از موارد زیر را انجام دهید
Meeting
زمان بندی شده ای را شروع کنید.

برای شروع میتینگ از شرکت کننده ها به وسیله ی ارسال دعوت نامه که در قسمت add contact میتوان مشاهده کرد دعوت به عمل بیاورید.

تایپ نام یا شماره تلفن اشخاص موردنظر از مخاطبین در انتخاب آنها کمک بسزایی خواهد داشت

افراد مورد نظر را انتخاب کرده و وارد باکس کنید و دکمه ی ok رو انتخاب کنید

ارائه ی خود را شروع کنید.